Elementi inteligencije

Inteligencija je sposobnost rješavanja zadataka koja se dijeli na pojedinačne elemente - matematička inteligencija, prostorna inteligencija, 2D orientacija, verbalna inteligencija, motorička inteligencija i pamćenje. Dobar IQ test trebao bi testirati i mjeriti sve ove elemente inteligencije.

Inteligencija je sposobnost rješavanja zadataka koja se dijeli na pojedinačne elemente - matematička inteligencija, prostorna orijentacija, 2D orijentacija, verbalna inteligencija, motorička inteligencija i pamćenje. Dobar IQ test trebao bi testirati i mjeriti sve ove elemente inteligencije.

Inteligencija je urođena sposobnost što znači da se ne može utjecati na njenu visinu, ali možemo je razvijati uz pomoć situacijskih modela ili iskustava.

Pojedinci se obično ne ističu u samo jednom području inteligencije, već postižu dobre rezultate u više područja inteligencije. Ali inteligencija je često usmjerena na određeno područje u kojem se ističe više nego drugdje. Prevoditelji i pjesnici odlični su u verbalnoj inteligenciji, a arhitekti na području prostorne organizacije. Svaki pojedinac ima prilikom ispunjavanja testa osjećaj da na neka pitanja odgovara lakše nego na druga.


Matematička inteligencija

Matematička inteligencija očituje se naprimjer sposobnošću logičnog razmišljanja i logičnih analiza situacija i problema ili ispravnog korištenja matematičkih operacija. Zadaci u IQ testovima često imaju formu niza brojeva u kojem neki brojevi nedostaju.

Matematičku inteligenciju mogu mjeriti i zadaci s dopunjavanjam slova ukoliko imaju matematički princip.
Npr: dopunite slovo koje slijedi: O Q S T ...


Prostorna inteligencija

Prostorna inteligencija izražava način na koji čovjek opaža svijet oko sebe. Ovu sposobnost imaju visoko razvijenu naprimjer arhitekti ili kipari. Zadaci za ovaj tip inteligencije uključuju okretanje različitih trodimenzionalnih objekata.


Vizualna „2D“ inteligencija

Kod vizualne inteligencije riječ je o prepoznavanju optičkih razlika i sličnosti na predmetima.


Verbalna inteligencija

Verbalna inteligencija očituje se osjećajem za materinji i strani jezik, korištenjem pogodnih riječi, shvaćanjem značenja riječi i umijećem prepoznavanja razlika u značenju riječi. Ovu vrstu inteligencije imaju u izobilju prevoditelji, pravnici ili pjesnici.

Konkretni primjeri za utvrđivanje ove vrste inteligencije imaju formu naprimjer izbacivanja riječi koje ne spadaju među ostale ili dopunjavanje dijelova riječi kako bi riječ imala smisla.


Motorička inteligencija

Među elemente motoričke inteligencije možemo naprimjer uvrstiti koordinaciju pokreta, potrebu kretanja ili sposobnost rada i rukovanja različitim predmetima. Ponekad se naziva i praktična inteligencija.


Pamćenje

Testiranje pamćenja kao još jednog elementa inteligencije izvodi se većinom u izuzetnim slučajevima.

 

Prikazani primjeri tipova samo su ilustrativni. U IQ testu pitanja je izradio stručnjak za mjerenje i testiranje IQ. Na web stranicama IQ-TESTER pripremamo testove i za pojedinačne elemente inteligencije.

IQ testovi

Urođena inteligencijaTestirajte visinu svoje urođene inteligencije u jedinstvenom...

Numerička inteligencijaTestiranje numeričke inteligencije usmjereno je posebice na...