Povijest mjerenja inteligencije

Početke mjerenja inteligencije možemo naći već u drugoj polovici 19. stoljeća. Tada se umjesto danas poznatih IQ testova za mjerenje inteligencije koristilo mjerenje vremena reagiranja, odnosno brzine kojom osoba reagira na određeni osjetni podražaj.

Počeci mjerenja inteligencije

Početke mjerenja inteligencije možemo naći već u drugoj polovici 19. stoljeća. Tada se umjesto danas poznatih IQ testova koristilo mjerenje vremena reagiranja tj. brzine kojom je osoba reagirala na određeni osjetni podražaj. Ali na kraju se pokazalo da ova mjerenja vremena reagiranja uopće ne govore ništa o inteligenciji i da rezultati ovih testova nemaju nikakve veze s uspjehom u školi.

Inteligencija – sposobnost rješavanja zadataka

Važna osoba u povijesti mjerenja inteligencije je Alfred Binet koji je vjerovao da postoji veza između veličine mozga i inteligencije čovjeka i zato se dugi niz godina bavio mjerenjem mozgova studenata i učenika kako iznadprosječnih tako i ispodprosječnih. Izmjerene su razlike bile tako male da se nisu mogle upotrijebiti za potvrđivanje hipoteze. Binet je onda izmislio novo shvaćanje inteligencije - shvatio je inteligenciju kao sposobnost rješavanja zadataka i problema.

Kako prepoznati sposobnu djecu

Na temelju ovog novog shvaćanja Binet je sastavio primjere tipova za različite dobne skupine djece. Ako dijete ispravno odgovori na 90% pitanja onda se smatra duševno zdravim i velika je vjerojatnost da će biti uspješno u školi. Binet je želio ustanoviti kako razlikovati sposobnu djecu od one manje sposobne kojoj je potrebno posvetiti posebnu brigu.

Tako je nastao aparat kojim se određivalo koliko je godina dijete mentalno zaostalo ili napredno u usporedbi sa svojim vršnjacima. U vezi s ovim aparatom nastao je pojam mentalna dob koji se koristi za određivanje vrijednosti inteligencije tzv. kvocijenta inteligencije – IQ (mentalna dob/kronološka dob x 100).

IQ testovi

Prvi IQ test pojavio se 1905. godine, a tijekom vremena IQ test se modernizirao i mijenjao, te se u takvim varijantama koristi do danas. Korištenje IQ testova bilo je sve češće (koristila ga je naprimjer vojska SAD-a za vrijeme prvog svjetskog rata, IQ se mjerio i prilikom biranja kandidata u natječaju za posao).

Danas postoji mnogo testova za mjerenje inteligencije koji u većini slučajeva traju dulje od sat vremena.

IQ testovi

Urođena inteligencijaTestirajte visinu svoje urođene inteligencije u jedinstvenom...

Numerička inteligencijaTestiranje numeričke inteligencije usmjereno je posebice na...