Mjerenje inteligencije

Prvi pokušaji mjerenja inteligencije javljaju se već u 19. stoljeću kada se IQ određivalo mjerenjem veličine mozga. Danas koristimo drugačije metode mjerenja IQ - testove inteligencije.

Prvi pokušaji mjerenja inteligencije javljaju se već u 19. stoljeću kada se IQ određivalo mjerenjem veličine mozga. Danas već koristimo druge metode mjerenja IQ - testove inteligencije. Mjerenje inteligencije pomoću testova prvi je izveo Alfred Binet. Radilo se o testovima namijenjenim djeci. Od tog vremena testovi su se modernizirali, mijenjali i dalje razvijali sve do današnjih formi kada si IQ testiraju sve dobne skupine.

 

Testirana područja

Danas za mjerenje inteligencije koristimo različite psihološke testove koje sastavljaju stručnjaci za ovu problematiku, te uzimaju o obzir ponajviše ova područja: opažanje i vizualna inteligencija, komunikacijska sposobnost i jezična inteligencija, tehničke sposobnosti i praktična inteligencija, te logično mišljenje i matematička inteligencija.

 

Kompleksni i djelomični testovi

IQ testovi mogu biti kompleksni, ukoliko mjere više ljudskih sposobnosti, a ne samo IQ (u njih ubrajamo naprimjer: analitički test, test Army alfa i Army beta, test strukture inteligencije, Wechslerove testove itd.) ili djelomični testovi inteligencije koji mjere samo IQ, osobito opću inteligenciju. (tu spadaju Domino test, CF 1, CF 2, CF 3, test UNESCO test progresivnih matrica i drugi).

 

Dijelovi IQ testa

IQ test se sastoji od nekoliko verbalnih subtestova (tu spadaju naprimjer razumijevanje, aritmetika, sličnosti, vokabular itd.) i nekoliko neverbalnih subtestova (naprimjer dovršavanje slike, sastavljanje predmeta, redanje slika u ispravan niz, …).

IQ testovi

Urođena inteligencijaTestirajte visinu svoje urođene inteligencije u jedinstvenom...

Numerička inteligencijaTestiranje numeričke inteligencije usmjereno je posebice na...